ActuComp

 

De pensioen- en verzekeringsbusiness is continu in beweging. Ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied volgen elkaar in snel tempo op en vereisen een groot aanpassingsvermogen van alle spelers op dit speelveld. Actuele ontwikkelingen zoals:

  • invoering Wet Pensioencommunicatie;
  • de Wet Verbeterde Premieregeling;
  • het Algemeen Pensioenfonds als nieuwe pensioenuitvoerder
  • verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar
hebben een grote impact op de producten en diensten van verzekeraars, pensioeninstellingen, en daarmee ook op hun processen en systemen. In deze turbulente omgeving opereert ActuComp als nichespeler met software en services op het snijvlak van Pensioen, Actuariaat en ICT.

 

Software & Tools

ActuComp is specialist in het ontwikkelen van actuariële softwarecomponenten en tools voor toepassingen op het gebied van pensioenadministratie, pensioenadvies, pensioenbeheer, pensioenplanning en pensioencommunicatie. Naast verzekeraars in binnen- en buitenland mogen wij organisaties uit de top van de pensioenadviesmarkt tot onze klanten rekenen.
 

Actuarial & ICT Services

Onze specialisten worden ingeschakeld bij de ontwikkeling, het inrichten, testen, implementeren en beheren van maatwerksoftware op actuarieel en pensioentechnisch gebied, zoals rekenkernen die deel uitmaken van geautomatiseerde toepassingen zoals hierboven genoemd. Om een snelle time to market te bewerkstelligen, kan hierbij als basis gebruik worden gemaakt van softwarecomponenten en tools van ActuComp die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de klant. Wij werken op dit gebied samen met grote verzekeraars en gerenommeerde IT bedrijven.
 

Pension Services Desk

Ook bieden wij pensioenadviseurs die zelf niet over de benodigde tools beschikken ondersteuning op het gebied van pensioenberekeningen zoals: vergelijking van pensioenregelingen, prognoseberekeningen, offertevergelijkingen, lifecycle vergelijkingen, actuariële gelijkwaardigheidstoetsen, IFRS-rapportages, etc. Een groot aantal pensioenadviesbureaus maakt inmiddels gebruik van onze dienstverlening.
 

ActuComp flyer